گالری تصاویر

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 14 اسفند 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 14 اسفند 1393این کنسرت در تاریخ 1393/12/14 با حضور هنرجویان، خانواده و دوستان ایشان از ساعت 16 تا 17 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان پیانو آقای آرامفر، قربانی، خانم مهدوی و گیتار خانم نوتاش، دارالشفایی و تار خانم رضا زاده ، دف آقای ملکی، ویلن آقای قدیمی قطعاتی را به صورت تک نوازی و یا دو نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان کلاس گروه نوازی آقای فقیهی 30 بهمن 1393

کنسرت هنرجویان  کلاس گروه نوازی آقای فقیهی 30 بهمن 1393این برنامه با حضور هنرجویان آقای فقیهی ، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/11/30 از ساعت 17 تا 18 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. این گروه که از دانش آموختگان کلاس آهنگسازی و گروه نوازی آقای شهرام فقیهی هستند از 2 سال پیش فعالیت خود را در زمینه آهنگسازی و همچنین تنظیم قطعات آهنگسازان مختلف آغاز نموده اند. رهبر گروه: شهرام فقیهی تنظیم کننده: حامد عرفانی نوازندگان: حامد عرفانی: گیتار کلاسیک / گیتار باس - حمیدرضا صادقی: گیتار کلاسیک - یاسمن سیف: ویلنسل - نیوشا جمشیدی: ویلن - سمیرا گودرزی: پیانو - سحر پوراحمدی: فلوت - مینا نعیمی: گیتار کلاسیک - مصطفی ملکی: گیتار کلاسیک

 

کنسرت هنرجویان گیتار خانم خیابانی 7 اسفند 1393

کنسرت هنرجویان گیتار خانم خیابانی 7 اسفند 1393این کنسرت با حضور هنرجویان گیتار خانم خیابانی، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/12/07 از ساعت 16 تا 17 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آواز کلاسیک خانم وزیری زاده 30 بهمن 1393

کنسرت هنرجویان آواز کلاسیک خانم وزیری زاده 30 بهمن 1393این برنامه در تاریخ 1393/11/30 با حضور هنرجویان آواز کلاسیک خانم وزیری زاده از ساعت 18.30 تا 20 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان با همراهی پیانو آقای پوریا رمضانیان ، قطعاتی را به صورت سولو اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 16 بهمن 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 16 بهمن 1393ابن کنسرت در تاریخ 1393/11/16 از ساعت 16 تا 17 با حضور هنرجویان، دوستان و خانواده ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان پیانو آقای آزاده، منعم، رمضانیان، خانم مهدوی و همچنین گیتار خانم دارالشفایی، ویلن آقای قدیمی و کیبورد آقای خیرخواه قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 25 دی 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 25 دی 1393کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت در تاریخ 1393/10/25 با حضور هنرجویان، دوستان و خانواده ایشان از ساعت 16 تا 17.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان پیانو آقای آزاده و بیات، گیتار خانم نوتاش و دارالشفایی، آقای برزگر محمدی و سنتور خانم رحیم زاده و آقای کولیوند قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان گیتار آقای موسوی 27 آذر 93

کنسرت هنرجویان گیتار آقای موسوی 27 آذر 93این برنامه با حضور هنرجویان گیتار آقای موسوی، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/09/27 از ساعت 17 تا 18 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی و یا دو نوازی با استاد موسوی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 20 آذر 93

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 20 آذر 93این برنامه در تاریخ 1393/09/20 با حضور هنرجویان، دوستان و خانواده ایشان از ساعت 16 تا 17.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان پیانو خانم مهدوی، کرم رودی و آقای رمضانیان، آرامفر، گیتار آقای جواهری پور ، پدرام و خانم دارالشفایی، ارجمند و نوتاش ، ویلن آقای حیات غیبی ، تار آقای شرف بیانی، سنتور آقای واحد و خانم رحیم زاده قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان پیانو آقای ایوانی 29 آبان 93

کنسرت هنرجویان پیانو آقای ایوانی 29 آبان 93این کنسرت با حضور هنرجویان پیانو آقای ایوانی، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/08/29 در آموزشگاه موسیقی پارت از ساعت 18 تا 19.30 بر گزار شد. در این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 22 آبان 93

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 22 آبان 93این برنامه با حضور هنرجویان آموزشگاه، دوستان و خانواده های ایشان در تاریخ 1393/08/22 در آموزشگاه موسیقی پارت از ساعت 16 تا 17 برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان کلاس پیانو آقای ایوانی و قربانی، کلاس گیتار خانم نوتاش و ارجمند، کلاس تار آقای غفاری قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان خانم دوست محمدی 1 آبان 93

کنسرت هنرجویان خانم دوست محمدی 1 آبان 93این کنسرت در تاریخ 1393/08/01 با حضور هنرجویان پیانو خانم دوست محمدی، دوستان و خانواده ایشان از ساعت 17 تا 18.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 17 مهر 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 17 مهر 1393این کنسرت با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت ، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/07/17 از ساعت 17 تا 18.30 برگزار شد. در این برنامه هنرجویان پیانو آقای آزاده، گیتار آقای پدرام، موسوی و جواهری پور و خانم ارجمند و دارالشفایی ، ویلن آقای کریمی و کیبورد آقای خیرخواه به اجرای تک نوازی پرداختند. و دو نوازی سنتور و تنبک توسط هنرجویان خانم رحیم زاده و آقای ملکی اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان خانم خیابانی 17 مهر 1393

کنسرت هنرجویان خانم خیابانی 17 مهر 1393این کنسرت با حضور هنرجویان گیتار خانم خیابانی ، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/07/17 از ساعت 16 تا 17 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان به اجرای تک نوازی و یا دو نوازی با استاد خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 20 شهریور 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت 20 شهریور 1393این کنسرت با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت، دوستان و خانواده ایشان از ساعت 17.30 تا 19 برگزار شد. در ابتدای این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی و یا دو نوازی با استاد خود اجرا کردند. در قسمت پایانی این برنامه، هنرجویان گروه نوازی آقای فقیهی به اجرای قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آقای ملکی و یزدی زاده 20 شهریور 1393

کنسرت هنرجویان آقای ملکی و یزدی زاده 20 شهریور 1393این برنامه در تاریخ 1393/06/20 با حضور هنرجویان دف و تنبک آقای ملکی و یزدی زاده، دوستان و خانواده ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت از ساعت 16 تا 17 برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی و دو نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان پیانو آقای ایوانی 23 مرداد 1393

کنسرت هنرجویان پیانو آقای ایوانی 23 مرداد 1393این کنسرت در تاریخ 1393/05/23 با حضور هنرجویان پیانو آقای ایوانی، دوستان و خانواده ایشان از ساعت 18.30 تا 19.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 مرداد 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 مرداد 1393این کنسرت در تاریخ 1393/05/16 با حضور هنرجویان ، خانواده و دوستان ایشان از ساعت 16:30 تا 17:30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه ابتدا هنرجویان پیانو خانم مهدوی، آقای آرامفر و رمضانیان، گیتار آقای فقیهی و خانم خیابانی و سنتور آقای کولیوند قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند. در انتهای برنامه دونوازی گیتار توسط هنرجویان آقای فقیهی اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان آقای منعم 2 مرداد 1393

کنسرت هنرجویان آقای منعم 2 مرداد 1393این برنامه در تاریخ 1393/05/02 با حضور هنرجویان پیانو آقای منعم ، دوستان و خانواده ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آقای واحد 19 تیر 1393

کنسرت هنرجویان آقای واحد 19 تیر 1393این برنامه با حضور هنرجویان سنتور آقای واحد ، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/04/19 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. ابتدا هنرجویان آقای واحد به اجرای تک نوازی قطعات خود پرداختند و در قسمت پایانی برنامه، دو نوازی سنتور و تنبک توسط هنرجویان اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 22 خرداد 1393

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 22 خرداد 1393این کنسرت با حضور هنرجویان ، دوستان و خانواده ایشان در تاریخ 1393/03/22 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در ابتدا هنرجویان کلاس ارف خانم آرامش قطعاتی را با فلوت ریکوردر اجرا کردند و بعد از آن هنرجویان پیانو خانم کرم رودی و آقای بیات ، آرامفر، هژیر آزاد و گیتار آقای پدرام، فقیهی، جواهری پور و ویلن خانم نصرتی، حسینی نیا و سنتور آقای واحد، دف و تنبک آقای یزدی زاده به اجرای قطعاتی پرداختند. در انتهای برنامه هنرجویان گروه نوازی آقای فقیهی قطعات خود را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان گیتار خانم نوتاش و خیابانی 1خرداد 1393

کنسرت هنرجویان گیتار خانم نوتاش و خیابانی 1خرداد 1393این برنامه با حضور هنرجویان گیتار کلاسیک خانم خیابانی، خانم نوتاش ، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 1393/03/01 از ساعت 16 تا 17 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در ابتدا هنرجویان به صورت تک نوازی قعطاتی را اجرا کردند و سپس خانم خیابانی استاد گیتار کلاسیک، قطعاتی را به صورت دونوازی با هنرجویانشان اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 11 اردیبهشت 93 قسمت 2

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 11 اردیبهشت 93 قسمت 2این کنسرت در تاریخ 1393/02/11 ساعت 17.30 تا 19 با حضور هنرجویان ، والدین و دوستان ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه ابتدا هنرجویان سازهای گیتار، پیانو، ویلن، ویلنسل قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند و در پایان برنامه دونوازی گیتار و سازدهنی اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 11 اردیبهشت 93 قسمت 1

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 11 اردیبهشت 93 قسمت 1این کنسرت در تاریخ 1393/02/11 ساعت 16 تا 17 با حضور هنرجویان ، والدین و دوستان ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه ابتدا هنرجویان سازهای سنتور، سه تار، تنبک قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند و در پایان برنامه گروه نوازی سنتی اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان گیتار آقای دکتر پاکباز 24 اسفند 1392

کنسرت هنرجویان گیتار آقای دکتر پاکباز 24 اسفند 1392این برنامه در تاریخ 1392/12/24 در ساعت 18 تا 19 در اموزشگاه موسیقی پارت با حضور هنرجویان گیتار آقای دکتر پاکباز، خانواده و دوستان ایشان برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان پیانو خانم دوست محمدی 22 اسفند 1392

کنسرت هنرجویان پیانو خانم دوست محمدی 22 اسفند 1392این برنامه در تاریخ 1392/12/22 در اموزشگاه موسیقی پارت با حضور هنرجویان پیانو خانم دوست محمدی، خانواده و دوستان ایشان برگزار شد. در این کنسرت هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی و دو نوازی به همراه استاد خود اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان سنتور کلاس آقای واحد 8 اسفند 1392

کنسرت هنرجویان سنتور کلاس آقای واحد 8 اسفند 1392این کنسرت با حضور هنرجویان سنتور استاد واحد، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 1392/12/08 در ساعت 18 الی 19.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در ابتدا هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند و در پایان برنامه دو نوازی سنتور و تنبک اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 8 اسفند 1392

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 8 اسفند 1392این برنامه با حضور هنرجویان، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 1392/12/08 ساعت 16.30 الی 18 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در ابتدا هنرجویان پیانو آقای آزاده، هژیر آزاد، منعم، قربانی و گیتار خانم خیابانی، نوتاش، آقای فقیهی و ویلن خانم حسینی نیا به اجرای قطعات خود پرداختند. در پایان برنامه هنرجویان گروه نوازی پاپ آقای فقیهی و گروه نوازی سنتی آقای واحد قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان خانم خیابانی 3 بهمن 92

کنسرت هنرجویان خانم خیابانی 3 بهمن 92کنسرت هنرجویان گیتار خانم خیابانی با حضور هنرجویان، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 1392/11/03 در ساعت 16 الی 17 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 26 دی 1392

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 26 دی  1392این برنامه در تاریخ 1392/10/26 در ساعت 16 الی 17.30 با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت، خانواده و دوستان ایشان برگزار شد. در ابتدا دو نوازی گیتار و ساز دهنی توسط هنرجویان آقای فقیهی اجرا شد و بعد از آن هنرجویان پیانو آقای هژیر آزاد، آرام فر، خیرخواه و خانم کرم رودی، گیتار خانم دارالشفایی ، گروه نوازی گیتار آقای فقیهی، ویلن آقای باورچی، دف و تنبک آقای یزدی زاده، دو نوازی پیانو و ویلن آقای منعم به اجرای قطعات خود پرداختند. در انتهای کنسرت هنرجویان گروه نوازی آقای فقیهی قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آقای واحد 28 آذر 1392

کنسرت هنرجویان آقای واحد 28 آذر 1392این کنسرت با حضور هنرجویان سنتور استاد واحد، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 1392/09/28 در ساعت 18 تا 19.30 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در ابتدا هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند و در پایان برنامه هنرجویان گروه نوازی ایشان به اجرای قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آقای منعم 21 آذر 1392

کنسرت هنرجویان آقای منعم 21 آذر 1392این کنسرت با حضور هنرجویان پیانو آقای منعم، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 21 آذر سال 92 در ساعت 18 در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. در این برنامه هنرجویان در حضور استاد خود قطعاتی را اجرا کردند. در پایان برنامه دونوازی پیانو و ویلن اجرا شد.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 21 آذر 1392

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 21 آذر 1392این برنامه با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 21 آذر سال 92 در ساعت 16 برگزار شد. در ابتدا هنرجویان پیانو خانم مهدوی، کرم رودی و گیتار خانم نوتاش، دارالشفایی، ارجمند، آقای پدرام، ویلن آقای باورچی و تار آقای غفاری به اجرای تک نوازی قطعات خود پرداختند. در قسمت آخر این برنامه استاد شرف بیانی به همراه هنرجوی خود قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آقای فقیهی 14 آذر 1392

کنسرت هنرجویان آقای فقیهی 14 آذر 1392این برنامه در تاریخ 14 آذر سال 92 در ساعت 16 تا 18 با حضور آقای فقیهی، هنرجویان، خانواده و دوستان محترم ایشان در آموزشگاه موسیقی پارت برگزار شد. ابتدا هنرجویان قطعاتی را به صورت تک نوازی اجرا کردند و در پایان هنرجویان گروه نوازی ایشان به اجرای قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 آبان 1392

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 آبان 1392این کنسرت با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت، خانواده و دوستان ایشان در تاریخ 92/08/16 ساعت 16 تا 17 برگزار شد. در این برنامه ابتدا هنرجویان گروه نوازی آقای کولیوند به اجرای قطعات خود پرداختند و سپس هنرجویان پیانو آقای آزاده، قربانی، آرام فر و خانم مهدوی، گیتار خانم ارجمند، آقای پدرام، برزگر محمدی، ویلنسل آقای غریبی، تار خانم فولادی، سنتور آقای واحد به اجرای تکنوازی قطعات پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان خانم رحیم زاده 9 آبان 1392

کنسرت هنرجویان خانم رحیم زاده 9 آبان 1392این کنسرت با حضور هنرجویان سنتور خانم رحیم زاده، خانواده محترم و دوستان ایشان در روز 5 شنبه 9 آبان ساعت 16 تا 17 برگزار شد. در این برنامه هنرجویان به اجرای تک نوازی قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان ارف خانم آرامش 9 آبان 1392

کنسرت هنرجویان ارف خانم آرامش 9 آبان 1392کنسرت پایان دوره هنرجویان ارف خانم آرامش با حضور خانواده و دوستان محترم ایشان در تاریخ 9 آبان سال 92 در ساعت 17.30 برگزار شد. در این اجرا هنرجویان به همراه استاد خود قطعاتی را به صورت گروهی و تک نوازی اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان 18 مهر 1392

کنسرت هنرجویان 18 مهر 1392کنسرت 18 مهر در ساعت 17 با حضور خانواده و دوستان هنرجویان پیانو آقای منعم و قربانی، گیتار آقای پدرام و خانم ارجمند، ویلن خانم حسینی نیا و آقای قدیمی و حیات غیبی، کیبورد آقای خیرخواه برگزار شد. و در پایان برنامه هنرجویان گروه نوازی آقای فقیهی به اجرای قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان خانم نصرتی 11 مهر 1392

کنسرت هنرجویان خانم نصرتی 11 مهر 1392این کنسرت با حضور هنرجویان ویلن خانم نصرتی، خانواده محترم و دوستان ایشان در روز 5 شنبه 11 مهر ساعت 16 تا 17 برگزار شد. در ابتدا هنرجویان به اجرای تک نوازی قطعات خود پرداختند. و در پایان سرکار خانم نصرتی قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان گیتار و گیتار الکتریک کلاس آقای موسوی 11 مهر 1392

کنسرت هنرجویان گیتار و گیتار الکتریک کلاس آقای موسوی 11 مهر 1392در این کنسرت هنرجویان کلاس گیتار الکتریک و گیتار آقای موسوی همراه با استاد خود به اجرای برنامه ‍‍‍‍‍‍پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان تار و سه تار کلاس آقای غفاری 10 مهر 1392

کنسرت هنرجویان تار و سه تار کلاس آقای غفاری 10 مهر 1392این برنامه با حضور هنرجویان تار و سه تار آقای غفاری، خانواده محترم و دوستان ایشان در روز 4 شنبه 10 مهر ساعت 16 تا 17.30 برگزار شد. در ابتدا هنرجویان به اجرای تک نوازی و دو نوازی قطعات پرداختند. و در پایان جناب آقای غفاری قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 28 شهریور 1392

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 28 شهریور 1392این برنامه با حضور هنرجویان آموزشگاه موسیقی پارت، خانواده ها، و دوستان محترم ایشان در تاریخ 28 شهریور سال 92 برگزار شد. در ابتدا تک نوازی سنتور به همراهی تنبک اجرا شد و بعد هنرجویان پیانو آقای آرام فر، ایوانی و گیتار آقای فقیهی ، جواهری پور و خانم دارالشفایی، کیبورد آقای خیر خواه به اجرای قطعات خود پرداختند. در انتها هنرجویان گروه نوازی آقای فقیهی 2 قطعه اجرا کردند. از اساتید آموزشگاه آقای فقیهی ، آقای آرام فر و آقای خیرخواه در این برنامه حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان آقای باورچی 21 شهریور 1392

کنسرت هنرجویان  آقای باورچی 21 شهریور 1392این برنامه با حضور هنرجویان ویلن آقای باورچی و خانواده و دوستان ایشان در روز پنج شنبه 21 شهریور سال 92 ساعت 18 تا 19 برگزارشد. هنرجویان به اجرای تک نوازی چندین قطعه پرداختند. اسامی هنرجویانی که قطعاتی اجرا کردند، عبارت است از : بیتا عبداللهی ، سارا جوادی ، محمد کاظم اخگری ، علی باقری.

 

کنسرت هنرجویان تار و سه تار کلاس خانم فولادی 14 شهریور 1392

کنسرت هنرجویان تار و سه تار کلاس خانم فولادی 14 شهریور 1392این برنامه با حضور هنرجویان کلاس تار و سه تار خانم فولادی، استاد و خانواده های محترم ایشان برگزار شد.در ابتدا هنرجویان این کلاس به اجرای قطعات خود پرداختند و در پایان سرکار خانم فولادی نیز قطعاتی را اجرا کردند.

 

کنسرت هنرجویان 24 مرداد 1392

کنسرت هنرجویان 24  مرداد 1392کنسرت 24 مرداد ماه با حضور خانواده ها و دوستان هنرجویان پیانو از کلاس خانم عزیزی، دوست محمدی، مهدوی، ویلن از کلاس خانم حسینی نیا، گیتار کلاس آقای پدرام و خانم دارالشفایی، تار و سه تار خانم فولادی و آقای غفاری، سنتور آقای واحد، گروه نوازی سنتی از کلاس آقای واحد و کولیوند، گروه نوازی کلاسیک گیتار خانم ارجمند برگزار شد.

 

کنسرت هنرجویان پیانو کلاس آقای قربانی 3 مرداد 1392

کنسرت هنرجویان پیانو کلاس آقای قربانی 3 مرداد 1392در کنسرت 3 مرداد ماه هنرجویان پیانو کلاس آقای قربانی به اجرای پیانو در حضور خانواده های محترم و استاد کلاس پرداختند. این اجراها بصورت تکنوازی و یا دوئت با همراهی آقای قربانی انجام شد.

 

کنسرت هنرجویان 20 تیر 1392

کنسرت هنرجویان 20 تیر 1392کنسرت تیرماه با حضور هنرجویان سنتور آقای واحد، کیبرد آقای خیرخواه، تنبک آقای یزدی زاده، پیانو آقای قربانی و خانم مهدوی در ساعت 17 برگزار شد.در ابتدای برنامه دو نوازی سنتور و تنبک اجرا شد و بعد چندین هنرجو به اجرای تک نوازی پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان 6 تیر 1392 - قسمت دوم

کنسرت هنرجویان 6 تیر 1392 - قسمت دوماین کنسرت در ساعت 18:30 برگزار شد و هنرجویان کلاس های کیبورد آقای خیرخواه . گیتار آقای جواهری، خانم دارالشفایی، پیانو خانم عزیزی، آقای آرام فر، و ویلنسل آقای غریبی به اجرا پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان 6 تیر 1392 - قسمت اول

کنسرت هنرجویان 6 تیر 1392 - قسمت اولاین کنسرت در ساعت 5 برگزار شد و هنرجویان کلاس های پیانو خانم عزیزی، دوست محمدی، آقای ایوانی، آرام فر، خیرخواه . گیتار آقای موسوی، خانم دارالشفایی، و ویلنسل آقای غریبی به اجرا پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان پیانو کلاس آقای منعم 30 خرداد 1392

کنسرت هنرجویان پیانو کلاس آقای منعم 30 خرداد 1392در این برنامه هنرجویان کلاس پیانو آقای منعم با حضور استاد و خانواده های محترم به اجرای قطعاتی با پیانو پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان 23 خرداد 1392

کنسرت هنرجویان 23 خرداد 1392این کنسرت در روز پنج شنبه 23 خرداد 1392 در ساعت 6 برگزار شد. در ابتدای برنامه مدرسان گیتار آموزشگاه آقایان موسوی و برزگر محمدی به اجرای دوئت گیتار پرداخته و سپس هنرجویان کلاس های پیانو آقای ایوانی، منعم و قربانی، گیتار آقای جواهری پور و خانم نوتاش، سه تار از کلاس آقای شرف بیانی و غفاری، ویلن خانم حسینی نیا، سنتور آقای واحد و گروه نوازی ایرانی کلاس آقای کولیوند به اجرای تکنوازی و گروهی پرداختند

 

کنسرت هنرجویان 12 اردیبهشت 1392

کنسرت هنرجویان 12 اردیبهشت 1392این کنسرت در روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392 در ساعت 6 برگزار شد. هنرجویان کلاس های کیبرد آقای خیرخواه، گیتار آقای پدرام، ویلن آقای باورچی، پیانو آقای منعم و قربانی و گروه نوازی کلاس آقای واحد و آقای فقیهی به اجرای تکنوازی و گروهی پرداختند.،

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 17 اسفند 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 17 اسفند 1391کنسرت اسفند ماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در روز پنج شنبه 17 اسفند در دو نوبت به صورت سازهای جهانی و سازهای ایرانی برگزار شد . در نوبت اول ساعت 5 هنرجویان کلاس های های پیانو آقایان آزاده، ایوانی، کلاس ویلن آقای حیات غیبی، و کلاس گیتار خانم نوتاش، آقای پدرام و فقیهی به اجرای برنامه بصورت تکنوازی پیانو، گیتار و گروه نوازی گیتار پرداختند. در نوبت بعدی ساعت 6:30 عصر هنرجویان کلاس های سنتور آقای واحد و خانم رحیم زاده، عود و سه تار آقای شرف بیانی، دف و تنبک آقای یزدی زاده بصورت تکنوازی و گروهی به اجرای برنامه پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 26 بهمن 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 26 بهمن 1391کنسرت دی ماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در روز پنج شنبه 26 بهمن ماه 1391 ساعت 5 عصر برگزار شد . هنرجویان کلاس های های پیانوی خانم مهدوی و آقای منعم، کلاس سنتور آقای واحد و کلاس گیتار آقای فقیهی به اجرای برنامه بصورت تکنوازی سنتور، پیانو، گیتار و گروه نوازی گیتار پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 7 دی 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 7 دی 1391کنسرت دی ماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در روز پنج شنبه 7 دی ماه ساعت 5 عصر برگزار شد . هنرجویان کلاس های های خانم مهدوی و آقایان آرام فر (پیانو)، دین پرور (آواز)، و فقیهی (گیتار) به اجرای برنامه بصورت تکنوازی پیانو،آواز، گیتار و گروه نوازی گیتار پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 آذر 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 16 آذر 1391کنسرت آذرماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در دو نوبت روز پنج شنبه برگزار شد . در بخش اول کنسرت که در ساعت 4 عصر برگزار شد، هنرجویان کلاس های های دکتر پاکباز، خانم ها دارالشفایی، رحیم زاده، مهدوی و آقایان ملکی، شرف بیانی، ایوانی، و واحد به اجرای برنامه پرداختند. در بخش اول جناب ایوانی مدرس پیانو آموزشگاه موسیقی پارت نیز حضور داشتند. در بخش دوم کنسرت در ساعت 5 عصر، هنرجویان کلاس کیبرد آقای خیرخواه با حضور ایشان به اجرای قطعاتی با کیبورد بصورت تکنوازی و دو نوازی پرداختند.

 

کنسرت هنرجویان گیتار کلاس آقای دکتر پاکباز

کنسرت هنرجویان گیتار کلاس آقای دکتر پاکبازکنسرت هنرجویان کلاس گیتار آقای دکتر مهرداد پاکباز در روز شنبه 6 آبان ماه 1391 با حضور والدین ایشان برگزار شد. در این برنامه هنرجویان کیمیا رسولی، بهار فرخ زاد، یگانه عبدالهی، دانیال میرزا زاده، هیراد سیدیان و مانیا مصطفی قطعاتی را اجرا کردند و در پایان والدین با استاد پاکباز پرسش و پاسخ هایی در مورد نحوه تمرین و اجرای موسیقی انجام گرفت.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 27 مهر 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 27 مهر 1391کنسرت مهرماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در روز پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برگزار شد . هنرجویان کلاس های های خانم ارجمند، خانم عزیزی و آقایان کولیوند، آرام فر، موسوی، و واحد به اجرای برنامه پرداختند. در این کنسرت آقای غریبی، واحد و موسوی از مدرسان آموزشگاه موسیقی پارت نیز حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 30 شهریور 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 30 شهریور 1391کنسرت شهریور ماه هنرجویان با حضور دوستان و خانواده های محترم ایشان در روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های های خانم حاجی حسین و آقایان خیرخواه، آرام فر، جواهری پور، و یزدی زاده به اجرای برنامه پرداختند. در این کنسرت آقای جواهری پور و قاسمی از مدرسان آموزشگاه موسیقی پارت نیز حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 12 مرداد 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 12 مرداد 1391این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های های خانم حاجی حسین، مهدوی و آقایان فقیهی، جواهری پور، قربانی، واحد، آرام فر، یزدی زاده و ایوانی به اجرای برنامه پرداختند. در پایان برنامه خانم چایچی به همراه آقای خیرخواه مدرس کیبرد قطعاتی برای ساز دهنی و کیبرد را اجرا کردند. در این کنسرت آقای قاسمی و خانم مهدوی از مدرسان آموزشگاه موسیقی پارت نیز حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 29 تیر 1391

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 29 تیر 1391این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های های خانم بزرگ امید، ارجمند، مهدوی، و آقایان پدرام، موسوی، ایوانی، به اجرای برنامه پرداختند. آقای موسوی، خانم بزرگ امید مدرس گیتار و خانم مهدوی مدرس پیانو نیز در این کنسرت حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 28 اردیبهشت 1391

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 28 اردیبهشت 1391این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان خردسال کلاس ارف خانم بسحق در ابتدای برنامه قطعاتی را اجرا کردند. سپس هنرجویان کلاس های های خانم مهدوی، و آقایان واحد، غریبی، ایوانی، به اجرای برنامه پرداختند. آقای موسوی مدرس گیتار و خانم مهدوی مدرس پیانو نیز در این کنسرت حضور داشتند. .

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 21 اردیبهشت 1391

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 21 اردیبهشت 1391این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های خانم ارجمند، و آقایان واحد، فقیهی، پدرام، یزدی زاده، فرزین و خیرخواه به اجرای برنامه پرداختند. آقای فقیهی، یزدی زاده، و خیرخواخ نیز در این کنسرت حضور داشتند. همچنین در پایان کنسرت، قطعاتی برای گیتار و سازدهنی به آهنگسازی آقای شهرام فقیهی توسط ایشان و خانم چایچی اجرا شد.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 16 شهریور 1390

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 16 شهریور 1390این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های خانم ها ارجمند، رحیم زاده، و بزرگ امید، و آقایان واحد، تهرانی، جواهری، پدرام، فرزین و ایوانی به اجرای برنامه پرداختند. سرکار خانم فولادی مدرس تار و سه تار نیز در این کنسرت حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 13مرداد 1390

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 13مرداد 1390این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های خانم ها رضایی، ارجمند، رحیم زاده، و مهدوی، و آقایان پدرام، واحد، تهرانی، جواهری، فرزین و ایوانی به اجرای برنامه پرداختند. سرکار خانم فولادی مدرس تار و سه تار نیز در این کنسرت حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 2 تیر 1390

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 2 تیر 1390این برنامه با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان روز پنج شنبه ساعت 6 برگزار شد . هنرجویان کلاس های خانم ها فولادی، رضایی، مهدوی، و آقایان پدرام، واحد، تهرانی به اجرای برنامه پرداختند. سرکار خانم فولادی مدرس تار و سه تار نیز در این کنسرت حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 5 خرداد 1390

کنسرت هنرجویان آموزشگاه 5 خرداد 1390کنسرت هنرجویان کلاس های سنتور، تنبک، دف، سه تار و عود روز پنج شنبه 5 خرداد برگزار شد. هنرجویان شرکت کننده از کلاس های سنتور خانم رحیم زاده، آقای کولی وند، آقای واحد، تنبک و دف آقای تهرانی، تار و سه تار خانم فولادی و آقای غفاری، عود آقای روشن قطعاتی را بصورت تکنوازی و گروه نوازی اجرا کردند. از اساتید محترم سرکار خانم رحیم زاده حضور داشتند.

 

کنسرت هنرچویان آموزشگاه 29 اردیبهشت 1390

کنسرت هنرچویان آموزشگاه  29 اردیبهشت 1390در این کنسرت هنرجویان کلاس های ویلن، پیانو، گیتار و فلوت شرکت داشتند. هنرجویان شرکت کننده از کلاس های ویلن خانم حسینی نیا، پیانو آقای آرامفر و آقای ایوانی، گیتار آقای فقیهی، خانم ارجمند، خانم بزرگ امید، آقای جواهری و آقای پدرام و فلوت آقای پویان قطعاتی را در حضور دوستان و والدین اجرا کردند. اساتید محترم خانم بزرگ امید، خانم ارجمند، آقای پدرام و آقای جواهری نیز در این برنامه حضور داشتند. با تشکر از جناب آقای عمادی برای عکس های این کنسرت.

 

کنسرت هنرجویان سنتور 12 شهریور 1388

کنسرت هنرجویان سنتور 12 شهریور 1388در این برنامه هنرجویان کلاس های سنتور به اجرای تکنوازی و همنوازی با تنبک پرداختند. در ابتدای هر برنامه راجع به مدت آموزش هر هنرجو و قطعه مورد اجرا توضیحاتی داده شد. اساتید محترم آقایان واحد و تهرانی در این برنامه حضور داشتند.

 

رسیتال پیانو 12 خرداد 1388

رسیتال پیانو 12 خرداد 1388در تاریخ 12 خرداد هنرجویان کلاس های پیانو خانم قیم، آقای آرام فر، و خانم مهدوی به اجرای برنامه پرداختند. خانم مهدوی برای هر اجرا توضیحاتی شامل مدت آموزش هنرجویان و قطعات آنان دادند. اساتید محترم نیز در کنار والدین ودوستان حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجویان 10 آبان 1387

کنسرت هنرجویان 10 آبان 1387در این برنامه هنرجویان کلاس های ویلن، گیتار، آواز سنتی، تار و سه تار، و پیانو بصورت تکنوازی و گروه نوازی به اجرای قطعات خود پرداختند.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 30 خرداد 1387

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 30 خرداد 1387در تاریخ 30 خرداد 1387 هنرجویان کلاس های پیانو، گیتار، آواز کلاسیک، تار، تنبک و ویلن بصورت تکنوازی و گروه نوازی به اجرا پرداختند. آقای فقیهی استاد گیتار گروه گیتار را همراهی کردند و در پایان قطعاتی را برای حضار نواختند.

 

هنرجویان نمونه ترم بهار 1387

هنرجویان نمونه ترم بهار 1387در ترم بهار سال 1387 استادان هر کلاس هنرجویان نمونه خود را معرفی کردند. عکس این هنرجویان را در این آلبوم مشاهده می کنید.

 

اجرای کنسرت هنرجویان 23 اسفند 1386

اجرای کنسرت هنرجویان 23 اسفند 1386این برنامه در تاریخ مقرر با حضور دوستان و خانواده های محترم هنرجویان برگزار شد . اسامی هنرجویانی که در این برنامه شرکت داشتند به شرح زیر می باشد: شقایق آهنگر ( تار ) - رژین رحمانی ( سنتور) - بهارک سلطانی (پیانو) - نازنین بابایی، نیلوفر سلطان ویس، مازیار افشار، پارسا تاراج ، مینا فلاح کریمی( ویلن و گیتار) - آیدا صادقی (ویلن) - مهدی قدیمی ( ویلن ) - سیمین توانگری، مینا فلاح کریمی، شیدا نژادی، نرگس نفیسی، هدیه ناصح، احسان صادقی، پیمان اکبریانی، آرش عباسی، سالار بابا بیگلو، علیرضا محفوظی، امیرعلی هاشم زاده (همنوازی و تکنوازی ویلن و گیتار) در پایان قطعاتی توسط اساتید آموزشگاه خانم مهرویه بزرگ امید، آقایان شهرام فقیهی و مصطفی حیات غیبی اجرا شد

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 3 دی ماه 1386

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 3 دی ماه 1386کنسرت 3 دی 1386 با حضور اساتید و والدین گرامی برگزار شد. هنرجویانی از کلاس سنتور و ویلن به اجرای قطعاتی بصورت تکنوازی پرداختند. هنرجویان کلاس گیتار بصورت گروهی نوازندگی کردند. اساتید گرامی آقایان حیات غیبی و فقیهی در این برنامه حضور داشتند.

 

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 5 مهرماه 1386

کنسرت هنرجويان آموزشگاه 5 مهرماه 1386در کنسرت مهرماه 1386 هنرجویان کلاس های پیانو، ویلن و گیتار به نوازنگی پرداختند. این اجرا که با حضور والدین و دوستان برگزار شد، بصورت تکنوازی و گروه نوازی بود.

 

ثبت نام از طریق اینترنت
اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

شروع دوره جدید موسیقی کودکان - ترم زمستان 1393
شروع دوره جدید کلاس موسیقی کودکان (اُرف) برای سنین 4 تا 6 ساله
ادامه خبر ...

کلاس سازدهنی(هارمونیکا)
این کلاس روزهای چهارشنبه زیر نظر آقای الیاس دژآهنگ برگزار می شود.
ادامه خبر ...

شروع دوره جدید موسیقی کودکان - ترم پاییز 1393
ثبت نام برای کلاس موسیقی کودکان (اُرف) برای سنین 4 تا 6 ساله .
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل: