آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1384


1 - معنای کانتابیله cantabile درایتالیایی، کدام است؟
روان
پرشور
خواندنی (آوازی)
شیرین و ملایم


2 - ژان فیلیپ رامو به چه دوره ای از موسیقی تعلق دارد؟
معاصر
باروک
رمانتیک
کلاسیک


3 - پیربولز، از پیشتازان کدام مکتب است؟
موسیقی سریل
مینی مالیسم
موسیقی کنکرت
موسیقی آلئاتوریک


4 - کدام ترتیب تقدم زمانی (ازقدیم به جدید)، درارتباط با موسیقی دانان زیر درست است؟
منصور زلزل، عبدالقادرمراغه ای، صفی الدین ارموی
منصور زلزل، صفی الدین ارموی، عبدرالقادر مراغه ای
صفی الدین ارموی، عبدالقادر مراغه ای، منصور زلزل
عبدالقادر مراغه ای، منصور زلزل، صفی الدین ارموی


5 - سوییت چیست؟
ترانه ای سه بخشی
شکل اولیه فوگ
فرم پیشرفته ی کانن
یکی از فرم های دورهای باروک


6 - شبی برفراز کوه سنگی از آثار کدام یک از آهنگ سازان است؟
گلینکا
موسرگوسکی
چایکوفسکی
کرساکف


7 - درساز کمانچه ازچه کلیدی استفاده می شود؟
سل
فا
دوی خط سوم
دوی خط چهارم


8 - سیم های کنترباس از زیر به بم عبارت اند؟
لا، ر، سل، دو
می، لا، ر، سل
سل، ر، لا، می
دو، سل، ر، لا


9 - در نوشتن قطعه ای برای کلارینت سی بمل، باید به تنالیته ی اصلی ...
یک بمل اضافه کرد.
یک دیز اضافه کرد.
دوتا بمل اضافه کرد.
دوتا دیز اضافه کرد.


10 - فاصله طنینی در موسیقی قدیمی ایران دارای چه نسبت عددی است؟
پنچ چهارم
نه هشتم
ده نهم
پانزده شانزدهم


11 - نمونه زیر نشان دهنده چه فاصله ای است؟

سوم کوچک
سوم بزرگ
سوم کاسته
سوم افزوده


12 - نمونه زیر، نشان دهنده ی چه تریادی است؟

مینور
ماژور
کاسته
افزوده


13 - چه نتی معادل آنهارمونیک می بمل است؟
فا بمل
فا دوبل بمل
می کرن
ر دوبل دیز


14 - میان کدام از نت های زیر یک فاصله سوم افزوده وجود دارد؟
سل و دو دیز
فا دیز و لا دیز
دو دیز و می دیز
می و سل دوبل دیز


15 - کدام یک از نت های زیر، یک فاصله تتراکورد ماژور را تشکیل می دهند؟
لا، سی، دو، ر
سل، لا، سی بمل، دو
سی بمل، دو، ر، می بمل
می، فا دیز، سل، لا


16 - درنمونه زیر، چند فاصله سوم بزرگ وجود دارد؟

دو
سه
چهار
پنج


17 - هماهنگ هارمونیک چهارم نت فا دیز چه نتی است؟
سی
سل دیز
فا دیز
دو دیز


18 - یک فاصله سوم بزرگ تعدیل شده معادل چند سنت می باشد؟
250 سنت
300 سنت
350 سنت
400 سنت


19 - نت نوشته شده ی سل دیز برای ترومپت سی بمل، چه صدایی ایجاد خواهد کرد؟
فا دیز
می دیز
لا دیز
سی


20 - ایست ابوعطای مربوط به شور لا، روی چه نتی است؟
ر
می
لا
سی کرن


ثبت نام از طریق اینترنت

اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

ثبت نام دوره های زمستان 1402
دوره های ساز و موسیقی برای کودکان و بزرگسالان برای ترم زمستان 1402
ادامه خبر ...

کلاس های جدید ارف برای کودکان - پاییز 1402
دوره جدید ارف برای رده سنی 4 تا 6 سال در پاییز 1402 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

دوره جدید کلاس سلفژ گروهی
کلاس گروهی سلفژ، توسط آقای مهدی قاسمی مدرس دانشگاه هنر و هنرستان موسیقی از مهرماه 1402 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کلاس سلفژ برای نوجوانان
کلاس سلفژ گروهی برای نوجوانان 12 تا 16 ساله روزهای شنبه - مدرس محمد واحد
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه موسیقی پارت