آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1386


1 - معنای اصطلاح دولچه (dolce) درایتالیایی کدام است؟
شاد
پیوسته
شیرین
غمگین


2 - هتروفونی به چه معنا است؟
یک صدایی
چند صدایی
ترکیب صداهای کاملا متفاوت
ترکیب صداهای مشابه با تغییرات جزیی


3 - ارگانوم چیست؟
نوعی ترانه های عاشقانه
ازشکل های اولیه ی پلی فونی
نوعی ارگ کوچک دستی
شکل تکامل یافته ی ارغنون


4 - هماهنگ (هارمونیک) پنجم نت لا چه نتی است؟
دو دیز
لا
می
سل


5 - رگ تایم چیست؟
نوعی میزان شکسته
نوعی رقص ملایم
نوعی ترانه های محلی آمریکایی
یکی از سبک های پیانویی موسیقی جاز


6 - موسیقی کوچک شبانه از کدام یک از آهنگ سازان است؟
باخ
موتسارت
شوبرت
شومان


7 - شیر محمود سپندار از نوازندگان .... است.
نی
کرنا
دونلی
سرنا


8 - جاکومو روسینی، به چه دوره ای ازموسیقی تعلق دارد؟
معاصر
باروک
رومانتیک
کلاسیک


9 - کدام ترکیب تقدم زمانی از موسیقی دانان زیر درست است؟
ابونصر فارابی، صفی الدین ارموی، قطب الدین شیرازی
صفی الدین ارموی، قطب الدین شیرازی، ابونصر فارابی
قطب الدین شیرازی، ابونصر فارابی، صفی الدین ارموی
ابونصر فارابی، قطب الدین شیرازی، صفی الدین ارموی


10 - می بمل درجه ی هفتم کدام گام، مینور طبیعی است؟
دو مینور
ر مینور
فا مینور
سل مینور


11 - کدام یک از رشته نت های زیر، مد کلیسایی فریژیایی Phrigian را نشان می دهند؟
سل، لا، سی بمل، دو، ر، می، بمل، فا، سل
سل، لا بمل، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل
سل، لا، سی بمل، دو، ر، می، فا، سل
سل، لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل


12 - در گام سل مینور ملودیک بالارونده ، کدام یک از نت های زیر وجود دارند؟
ر و می بکار
ر و می بمل
می بمل و فا دیز
می بکار و فا بکار


13 - نمونه زیر نشان دهنده چه نوع تربادی است؟

مینور
ماژور
کاسته
افزوده


14 - کدام یک ازنت های زیر، دانگ اصلی دستگاه چهارگاه را تشکیل می دهند؟
لا، سی، دو سری، ر
می، فا ، سل دیز، لا
سل، لا کرن، سی بمل ، دو
ر، می کرن، فادیز، سل


15 - تتراکورد به چه معنی است؟
آکورد سه صدایی
آکورد شش، چهار
آکورد چهار صدایی
گروهی مرکب از چهار نت در محدوده ی یک چهارم درست


16 - میان کدام یک از نت های زیر، یک فاصله ی ششم افزوده وجود دارد؟
لا بمل و فا
سی و سل دیز
می بمل و دو دیز
ر بمل و سی دیز


17 - درنمونه ی زیر، چند فاصله ی چهارم درست وجود دارد؟

دو
سه
چهار
پنج


18 - کدام یک از سازهای زیر، انتقالی است؟
کرآنگله
ویلون
ویولا
ویولنسل


19 - اگرویولون، نت نوشته شده برای ترومپت سی بمل را هم صدا با آن بنوازد، چقدر باید آن را انتقال بدهد؟
بدون انتقال
به دوم بزرگ پایین تر
به دوم بزرگ بالاتر
به سوم کوچک بالاتر


20 - دونلی جزء کدام دسته از سازهاست؟
بادی
کوبه ای
زهی
شستی دار


ثبت نام از طریق اینترنت
اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

کلاس های صبح برای بزرگسالان با تخفیف ویژه
ثبت نام هنرجویان بزرگسال در رشته های سنتور، پیانو، سلفژ و دف در کلاس های صبح آموزشگاه موسیقی پارت
ادامه خبر ...

1397 کلاس های ارف - دوره جدید زمستان
ثبت نام کلاس های ارف برای کودکان 4 تا 6 ساله آغاز شد
ادامه خبر ...

دوره جدید کلاس های موسیقی مخصوص کودکان 9 تا 14 سال
دوره جدید کلاس های موسیقی کودکان برای سنین 8 تا 14 سال. زمستان 1397
ادامه خبر ...

کلاس های خصوصی و گروه نوازی دف - مهدی غلامی
کلاس های دف بصورت خصوصی و گروه نوازی روزهای یکشنبه توسط آقای مهدی غلامی برگزار می شود.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه