آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1387


1 - معنای اصطلاح ایتالیایی باسو استیناتو (basso ostinato) کدام است؟
باس اختیاری
باس روان
باس سرسخت
باس اجباری


2 - منصور زلزل از موسیقی دانان مشهور کدام دوره است؟
عباسیان
ساسانی
صفوی
تیموری


3 - ویتولد لوتوسلاوسکی از آهنگ سازان کدام دوره است؟
باروک
رومانتیک
کلاسیک
سده ی بیستم


4 - کدام آهنگ ساز به خاطر آثار کلاوسن مشهور است؟
الکساندر اسکارلاتی
دومینکو اسکارلاتی
آنتونیو ویوالدی
ارکانجلو کورلی


5 - توانایی شنوایی فرکانس های بالا درانسان با افزایش سن:
کاهش می یابد.
افزایشی می یابد.
بدون تغییر می ماند.
دارای نوسان می گردد.


6 - جرس جزء کدام دسته از سازها ست؟
بادی
زهی
کوبه ای
آرشه ای


7 - گوشه ی سلمک به کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایران تعلق دارد؟
دشتی
شور
همایون
راست پنچگاه


8 - دانگ مقابل نزد صفی الدین .... نامیده می شود.

اصفهان
نوروز
نوا
راست


9 - علامت زیر نشانه ی کدام است؟

موردنت
تریل
تاکید
چرخش (غلت)


10 - کدام اصطلاح یک فرم در موسیقی به شمار می رود؟
پرلود
مارش
لید (ترانه)
اتود


11 - کدام فاصله ملایم کامل است؟
فا - ر
دو - لا
سی بمل - فا
ر - لا بمل


12 - درجه های مدال گام ر مینور کدامند؟
فا - سی بمل
ر - سل - لا
ر- فا - لا
سل - سی بمل


13 - مایه نمای آواز بیات ترک با شاهد می بمل کدام نشانه های تغییر دهنده را در بر می گیرد؟
سی بمل
سی بمل - می بمل
سی بمل - می بمل - لا کرون
سی بمل - می بمل - لابمل - ر کرون


14 - فاصله میان نمایان ودرجه ی هفتم در گام مینور طبیعی کدام است؟
دوم بزرگ
چهارم افزوده
سوم کوچک
سوم بزرگ


15 - نمونه ی زیر نشان دهنده ی کدام فاصله است؟

سوم بزرگ
چهارم افزوده
پنجم کاسته
ششم کوچک


16 - در وارونه ی دوم تریاد لا بمل ماژور، کدام نت در باس قرار می گیرد؟
می
دو
لا بمل
می بمل


17 - نمونه ی زیر، نشان دهنده ی کدام مد کلیسایی است؟

دورین
لیدین
فریژین
میکسولیدین


18 - لا درجه ی هفتم کدام گام مینور ملودیک پایین رونده است؟
دو مینور
سی مینور
سی بمل مینور
دو دیز مینور


19 - نمونه ی نت زیر در کدام گام یافت می شوند؟

لا بمل ماژور
سل مینور طبیعی
سل مینور هارمونیک
ر مینور ملودیک پایین رونده


20 - اگر مایه ی نت نوشته شده برای ترومپت سی بمل دارای سه دیز باشد، تنالیته ی اصلی قطعه می تواند کدام باشد؟
سل ماژور
سی ماژور
فا ماژور
دو ماژور


ثبت نام از طریق اینترنت
اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

دوره نیمه گروهی دف و تنبک
دوره نیمه گروهی دف و تنبک زیر نظر آقای بامداد ملکی از آذرماه 1397
ادامه خبر ...

ترم جدید کلاس های موسیقی کودکان - پاییز 1397
دوره جدید کلاس های موسیقی کودکان (ارف) برای پاییز 1397
ادامه خبر ...

کلاس سلفژ گروهی ترم دوم آقای قاسمی
کلاس گروهی سلفژ زیر نظر آقای مهدی قاسمی از مهرماه 1397 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام آموزشگاه موسیقی پارت
اخبار و اطلاعات آموزشگاه موسیقی پارت را از طریق تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه