آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1388


1 - دو نت زیر، کدام فاصله را تشکیل می دهند؟

چهارم کاسته
چهارم افزوده
پنجم کاسته
پنجم افزوده


2 - برای ساختن گام ماژور ملودیک، کدام درجه یا درجات در حالت پایین رونده تغییر می کنند و این تغییر به کدام صورت است؟
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می رود.
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آید.
درجه ی ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می روند.
درجه های ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آیند.


3 - معکوس فاصله ی سوم افزوده کدام است؟
سوم کوچک
سوم کاسته
ششم کوچک
ششم کاسته


4 - لا فریژین دارای کدام مایه نمایی است؟
فا دیز
سی بمل
سی بمل، می بمل
فا دیز، دو دیز، سل دیز


5 - در کدام گام، در حالت بالا رونده نت های دو و ر، دیز می شوند و در حالت پایین رونده هر دو نت نامبرده بکار می شوند؟
می مینور ملودیک
می ماژور طبیعی
می مینور هارمونیک
می ماژور هارمونیک


6 - کدانس مقابل کدام است؟

پلاگال ناقص
اوتنتیک ناقص
پلاگال کامل
اوتنتیک کامل


7 - حرف ه از حروف ابجد نمایشگر کدام نت است؟
فا
می بمل
می بکار
ر بکار


8 - شور دو دارای مایه نمای ....... است.
سی بمل - می کرن
فا دیز- دو دیز- سل سری
سی بمل - می بمل - لا بمل - ر کرن
فا دیز - دو دیز - سل دیز - ر سری


9 - دستگاه همایون ترکیب کدام دو دانگ است؟
چهارگاه و شور
دشتی و شور
شور و شور
ماهور و شور


10 - توالی فاصله ها در دانگ مقابل کدام است؟

ب – ب - ط
ب – ط - ط
ج - ج – ط
ط – ط - ب


11 - ساز عاشیقی یا قوپوز مربوط به کدام مناطق ایران است؟
مناطق ترک نشین
مناطق کرد نشین
مناطق جنوبی و جنوب غربی
مناطق جنوبی و جنوب شرقی


12 - ایجاد نغمه هایی بدون زخمه زدن به سیم ها در تار و ثابت نگه داشتن انگشت دست چپ و کندن سیم بعد توسط انگشت بعدی، اشاره به کدام تکنیک ساز تار دارد؟
پوش
گرفته
پنجه کاری
گلیساندو


13 - رباب دارای چند وتر اصلی است؟
سه
چهار
پنج
شش


14 - صدا دهندگی کلارینت می بمل نسبت به نت نوشته شده چگونه است؟
سوم بزرگ بالاتر
سوم کوچک بالاتر
ششم بزرگ پایین تر
ششم کوچک پایین تر


15 - کدام ساز جزو خانواده ی ابوا نیست؟
کرآنگله
فوگل هورن
هکل فون
ابوا دآمور


16 - علامت رو به رو در نت نویسی ممبرافون ها، اشاره به کدام نوع مضراب ها دارد؟

دو مضراب معمولی
دو مضراب سخت
دو مضراب نرم و دو مضراب معمولی
دو مضراب نرم و دو مضراب سخت


17 - حلقه ی نیبلونگ اثر بزرگ کدام آهنگساز است؟
جوزپه وردی
ریچارد واگنر
ایگور استراوینسکی
لودویگ وان بتهوون


18 - شاهد آواز بیات ترک، کدام درجه ی شور است؟
دوم
سوم
چهارم
پنجم


19 - کدام گام، همسایه ی گام سی بمل ماژور نیست؟
فا ماژور
سل مینور
می بمل ماژور
دو ماژور


20 - فرم ...، مجموعه ای از چندین رقص است؟
والس
سونات
سوئیت
مازورکا


ثبت نام از طریق اینترنت

اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

کلاس های تابستان 1403
شروع ثبت نام برای دوره های سازهای ایرانی، کلاسیک و پاپ، آواز و موسیقی کودکان
ادامه خبر ...

آلبوم سه گانه اصفهان اثر پریسا کرمی منتشر شد.
آلبوم سه گانه در آواز اصفهان اثر استاد گرامی آموزشگاه موسیقی پارت خانم کرمی، قابل دانلود است.
ادامه خبر ...

دوره جدید کلاس سلفژ بصورت گروهی
کلاس های سلفژ گروهی از اردیبهشت 1403 زیر نظر آقای مهدی قاسمی استاد دانشکده موسیقی دانشگاه تهران شروع خواهد شد.
ادامه خبر ...

ثبت نام دوره های زمستان 1402
دوره های ساز و موسیقی برای کودکان و بزرگسالان برای ترم زمستان 1402
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه موسیقی پارت