آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1388


1 - دو نت زیر، کدام فاصله را تشکیل می دهند؟

چهارم کاسته
چهارم افزوده
پنجم کاسته
پنجم افزوده


2 - برای ساختن گام ماژور ملودیک، کدام درجه یا درجات در حالت پایین رونده تغییر می کنند و این تغییر به کدام صورت است؟
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می رود.
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آید.
درجه ی ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می روند.
درجه های ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آیند.


3 - معکوس فاصله ی سوم افزوده کدام است؟
سوم کوچک
سوم کاسته
ششم کوچک
ششم کاسته


4 - لا فریژین دارای کدام مایه نمایی است؟
فا دیز
سی بمل
سی بمل، می بمل
فا دیز، دو دیز، سل دیز


5 - در کدام گام، در حالت بالا رونده نت های دو و ر، دیز می شوند و در حالت پایین رونده هر دو نت نامبرده بکار می شوند؟
می مینور ملودیک
می ماژور طبیعی
می مینور هارمونیک
می ماژور هارمونیک


6 - کدانس مقابل کدام است؟

پلاگال ناقص
اوتنتیک ناقص
پلاگال کامل
اوتنتیک کامل


7 - حرف ه از حروف ابجد نمایشگر کدام نت است؟
فا
می بمل
می بکار
ر بکار


8 - شور دو دارای مایه نمای ....... است.
سی بمل - می کرن
فا دیز- دو دیز- سل سری
سی بمل - می بمل - لا بمل - ر کرن
فا دیز - دو دیز - سل دیز - ر سری


9 - دستگاه همایون ترکیب کدام دو دانگ است؟
چهارگاه و شور
دشتی و شور
شور و شور
ماهور و شور


10 - توالی فاصله ها در دانگ مقابل کدام است؟

ب – ب - ط
ب – ط - ط
ج - ج – ط
ط – ط - ب


11 - ساز عاشیقی یا قوپوز مربوط به کدام مناطق ایران است؟
مناطق ترک نشین
مناطق کرد نشین
مناطق جنوبی و جنوب غربی
مناطق جنوبی و جنوب شرقی


12 - ایجاد نغمه هایی بدون زخمه زدن به سیم ها در تار و ثابت نگه داشتن انگشت دست چپ و کندن سیم بعد توسط انگشت بعدی، اشاره به کدام تکنیک ساز تار دارد؟
پوش
گرفته
پنجه کاری
گلیساندو


13 - رباب دارای چند وتر اصلی است؟
سه
چهار
پنج
شش


14 - صدا دهندگی کلارینت می بمل نسبت به نت نوشته شده چگونه است؟
سوم بزرگ بالاتر
سوم کوچک بالاتر
ششم بزرگ پایین تر
ششم کوچک پایین تر


15 - کدام ساز جزو خانواده ی ابوا نیست؟
کرآنگله
فوگل هورن
هکل فون
ابوا دآمور


16 - علامت رو به رو در نت نویسی ممبرافون ها، اشاره به کدام نوع مضراب ها دارد؟

دو مضراب معمولی
دو مضراب سخت
دو مضراب نرم و دو مضراب معمولی
دو مضراب نرم و دو مضراب سخت


17 - حلقه ی نیبلونگ اثر بزرگ کدام آهنگساز است؟
جوزپه وردی
ریچارد واگنر
ایگور استراوینسکی
لودویگ وان بتهوون


18 - شاهد آواز بیات ترک، کدام درجه ی شور است؟
دوم
سوم
چهارم
پنجم


19 - کدام گام، همسایه ی گام سی بمل ماژور نیست؟
فا ماژور
سل مینور
می بمل ماژور
دو ماژور


20 - فرم ...، مجموعه ای از چندین رقص است؟
والس
سونات
سوئیت
مازورکا


ثبت نام از طریق اینترنت

اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

ثبت نام دوره های زمستان 1402
دوره های ساز و موسیقی برای کودکان و بزرگسالان برای ترم زمستان 1402
ادامه خبر ...

کلاس های جدید ارف برای کودکان - پاییز 1402
دوره جدید ارف برای رده سنی 4 تا 6 سال در پاییز 1402 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

دوره جدید کلاس سلفژ گروهی
کلاس گروهی سلفژ، توسط آقای مهدی قاسمی مدرس دانشگاه هنر و هنرستان موسیقی از مهرماه 1402 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کلاس سلفژ برای نوجوانان
کلاس سلفژ گروهی برای نوجوانان 12 تا 16 ساله روزهای شنبه - مدرس محمد واحد
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه موسیقی پارت