آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1388


1 - دو نت زیر، کدام فاصله را تشکیل می دهند؟

چهارم کاسته
چهارم افزوده
پنجم کاسته
پنجم افزوده


2 - برای ساختن گام ماژور ملودیک، کدام درجه یا درجات در حالت پایین رونده تغییر می کنند و این تغییر به کدام صورت است؟
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می رود.
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آید.
درجه ی ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک بالا می روند.
درجه های ششم و هفتم گام ماژور طبیعی نیم پرده ی کروماتیک پایین می آیند.


3 - معکوس فاصله ی سوم افزوده کدام است؟
سوم کوچک
سوم کاسته
ششم کوچک
ششم کاسته


4 - لا فریژین دارای کدام مایه نمایی است؟
فا دیز
سی بمل
سی بمل، می بمل
فا دیز، دو دیز، سل دیز


5 - در کدام گام، در حالت بالا رونده نت های دو و ر، دیز می شوند و در حالت پایین رونده هر دو نت نامبرده بکار می شوند؟
می مینور ملودیک
می ماژور طبیعی
می مینور هارمونیک
می ماژور هارمونیک


6 - کدانس مقابل کدام است؟

پلاگال ناقص
اوتنتیک ناقص
پلاگال کامل
اوتنتیک کامل


7 - حرف ه از حروف ابجد نمایشگر کدام نت است؟
فا
می بمل
می بکار
ر بکار


8 - شور دو دارای مایه نمای ....... است.
سی بمل - می کرن
فا دیز- دو دیز- سل سری
سی بمل - می بمل - لا بمل - ر کرن
فا دیز - دو دیز - سل دیز - ر سری


9 - دستگاه همایون ترکیب کدام دو دانگ است؟
چهارگاه و شور
دشتی و شور
شور و شور
ماهور و شور


10 - توالی فاصله ها در دانگ مقابل کدام است؟

ب – ب - ط
ب – ط - ط
ج - ج – ط
ط – ط - ب


11 - ساز عاشیقی یا قوپوز مربوط به کدام مناطق ایران است؟
مناطق ترک نشین
مناطق کرد نشین
مناطق جنوبی و جنوب غربی
مناطق جنوبی و جنوب شرقی


12 - ایجاد نغمه هایی بدون زخمه زدن به سیم ها در تار و ثابت نگه داشتن انگشت دست چپ و کندن سیم بعد توسط انگشت بعدی، اشاره به کدام تکنیک ساز تار دارد؟
پوش
گرفته
پنجه کاری
گلیساندو


13 - رباب دارای چند وتر اصلی است؟
سه
چهار
پنج
شش


14 - صدا دهندگی کلارینت می بمل نسبت به نت نوشته شده چگونه است؟
سوم بزرگ بالاتر
سوم کوچک بالاتر
ششم بزرگ پایین تر
ششم کوچک پایین تر


15 - کدام ساز جزو خانواده ی ابوا نیست؟
کرآنگله
فوگل هورن
هکل فون
ابوا دآمور


16 - علامت رو به رو در نت نویسی ممبرافون ها، اشاره به کدام نوع مضراب ها دارد؟

دو مضراب معمولی
دو مضراب سخت
دو مضراب نرم و دو مضراب معمولی
دو مضراب نرم و دو مضراب سخت


17 - حلقه ی نیبلونگ اثر بزرگ کدام آهنگساز است؟
جوزپه وردی
ریچارد واگنر
ایگور استراوینسکی
لودویگ وان بتهوون


18 - شاهد آواز بیات ترک، کدام درجه ی شور است؟
دوم
سوم
چهارم
پنجم


19 - کدام گام، همسایه ی گام سی بمل ماژور نیست؟
فا ماژور
سل مینور
می بمل ماژور
دو ماژور


20 - فرم ...، مجموعه ای از چندین رقص است؟
والس
سونات
سوئیت
مازورکا


ثبت نام از طریق اینترنت
اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

کلاس های صبح برای بزرگسالان با تخفیف ویژه
ثبت نام هنرجویان بزرگسال در رشته های سنتور، پیانو، سلفژ و دف در کلاس های صبح آموزشگاه موسیقی پارت
ادامه خبر ...

1397 کلاس های ارف - دوره جدید زمستان
ثبت نام کلاس های ارف برای کودکان 4 تا 6 ساله آغاز شد
ادامه خبر ...

دوره جدید کلاس های موسیقی مخصوص کودکان 9 تا 14 سال
دوره جدید کلاس های موسیقی کودکان برای سنین 8 تا 14 سال. زمستان 1397
ادامه خبر ...

کلاس های خصوصی و گروه نوازی دف - مهدی غلامی
کلاس های دف بصورت خصوصی و گروه نوازی روزهای یکشنبه توسط آقای مهدی غلامی برگزار می شود.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه