آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1386


1 - معنای اصطلاح دولچه (dolce) درایتالیایی کدام است؟
شاد
پیوسته
شیرین
غمگین


2 - هتروفونی به چه معنا است؟
یک صدایی
چند صدایی
ترکیب صداهای کاملا متفاوت
ترکیب صداهای مشابه با تغییرات جزیی


3 - ارگانوم چیست؟
نوعی ترانه های عاشقانه
ازشکل های اولیه ی پلی فونی
نوعی ارگ کوچک دستی
شکل تکامل یافته ی ارغنون


4 - هماهنگ (هارمونیک) پنجم نت لا چه نتی است؟
دو دیز
لا
می
سل


5 - رگ تایم چیست؟
نوعی میزان شکسته
نوعی رقص ملایم
نوعی ترانه های محلی آمریکایی
یکی از سبک های پیانویی موسیقی جاز


6 - موسیقی کوچک شبانه از کدام یک از آهنگ سازان است؟
باخ
موتسارت
شوبرت
شومان


7 - شیر محمود سپندار از نوازندگان .... است.
نی
کرنا
دونلی
سرنا


8 - جاکومو روسینی، به چه دوره ای ازموسیقی تعلق دارد؟
معاصر
باروک
رومانتیک
کلاسیک


9 - کدام ترکیب تقدم زمانی از موسیقی دانان زیر درست است؟
ابونصر فارابی، صفی الدین ارموی، قطب الدین شیرازی
صفی الدین ارموی، قطب الدین شیرازی، ابونصر فارابی
قطب الدین شیرازی، ابونصر فارابی، صفی الدین ارموی
ابونصر فارابی، قطب الدین شیرازی، صفی الدین ارموی


10 - می بمل درجه ی هفتم کدام گام، مینور طبیعی است؟
دو مینور
ر مینور
فا مینور
سل مینور


11 - کدام یک از رشته نت های زیر، مد کلیسایی فریژیایی Phrigian را نشان می دهند؟
سل، لا، سی بمل، دو، ر، می، بمل، فا، سل
سل، لا بمل، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل
سل، لا، سی بمل، دو، ر، می، فا، سل
سل، لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل


12 - در گام سل مینور ملودیک بالارونده ، کدام یک از نت های زیر وجود دارند؟
ر و می بکار
ر و می بمل
می بمل و فا دیز
می بکار و فا بکار


13 - نمونه زیر نشان دهنده چه نوع تربادی است؟

مینور
ماژور
کاسته
افزوده


14 - کدام یک ازنت های زیر، دانگ اصلی دستگاه چهارگاه را تشکیل می دهند؟
لا، سی، دو سری، ر
می، فا ، سل دیز، لا
سل، لا کرن، سی بمل ، دو
ر، می کرن، فادیز، سل


15 - تتراکورد به چه معنی است؟
آکورد سه صدایی
آکورد شش، چهار
آکورد چهار صدایی
گروهی مرکب از چهار نت در محدوده ی یک چهارم درست


16 - میان کدام یک از نت های زیر، یک فاصله ی ششم افزوده وجود دارد؟
لا بمل و فا
سی و سل دیز
می بمل و دو دیز
ر بمل و سی دیز


17 - درنمونه ی زیر، چند فاصله ی چهارم درست وجود دارد؟

دو
سه
چهار
پنج


18 - کدام یک از سازهای زیر، انتقالی است؟
کرآنگله
ویلون
ویولا
ویولنسل


19 - اگرویولون، نت نوشته شده برای ترومپت سی بمل را هم صدا با آن بنوازد، چقدر باید آن را انتقال بدهد؟
بدون انتقال
به دوم بزرگ پایین تر
به دوم بزرگ بالاتر
به سوم کوچک بالاتر


20 - دونلی جزء کدام دسته از سازهاست؟
بادی
کوبه ای
زهی
شستی دار


ثبت نام از طریق اینترنت

اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

گروه کر کودکان
کلاس های گروهی آواز کودکان برای کودکان و نوجوانان 8 تا 14 ساله از خرداد 1402 آغاز می شود.
ادامه خبر ...

تبریک به آقای مهدی غلامی استاد گرامی دف
مقطع کاردانی ساز دف در دانشگاه علمی کاربردی برای علاقمندان این ساز آغاز شده است.
ادامه خبر ...

دوره های جدید ترم بهار 1402
کلاس های جدید موسیقی (ارف برای کودکان زیر 6 سال)
ادامه خبر ...

کارگاه تجزیه و تحلیل کاربردی موسیقی ایرانی
کارگاه تجزیه و تحلیل کاربردی موسیقی ایرانی زیر نظر آقای هوتن شرف بیانی برگزار می شود.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه موسیقی پارت