آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1389


1 - نام کلید زیر کدام است؟

باریتون
تنور
آلتو
باس


2 - معکوس فاصله ی هفتم بزرگ کدام است؟
هفتم کوچک
دوم بزرگ
دوم کوچک
هفتم کاسته


3 - برای ساختن گام ماژور هارمونیک، کدام درجه یا درجات گام ماژور طبیعی را باید تغییر داد و این تغییر باید به کدام صورت باشد؟
درجات ششم و هفتم گام ماژور طبیعی را نیم پرده ی کروماتیک بالا می بریم.
درجه ی ششم گام ماژور طبیعی را نیم پرده ی کروماتیک پایین می آوریم.
درجه ی هفتم گام ماژور طبیعی را نیم پرده ی کروماتیک بالا می بریم.
درجات ششم و هفتم گام ماژور طبیعی را نیم پرده ی کروماتیک پایین می آوریم.


4 - گام دو بمل ماژور دارای کدام مایه نما است؟
6 علامت بمل
5 علامت بمل
4 علامت بمل
7 علامت بمل


5 - ترتیب کدام گروه، از لحاظ تندی از تندتر به کندتر می باشد؟
Andante <- Lento <- Presto <- Vivace
Lento <- Andante <- Vivace <- Presto
Lento <- Presto <- Andante <- Vivace
Lento <- Vivace <- Andante <- Presto


6 - گونه ای از موسیقی سازی دوران رنسانس که اثری است پلی فنیک و مبتنی بر تقلید، ... نام دارد؟
ریچر کار
استامپی
موتت
مادریگال


7 - اجرای کدام فرم موسیقی، برای اجرا با ساز نی بهترین است؟
چهارپاره
دو بیتی
مثنوی
سوز و گداز


8 - کوک سیم های قیچک کدام است؟
می – سی – فا – دو
لا - ر - سل – دو
می – لا – ر- سل
دو - سل – دو – فا


9 - کدام ساز جزو خانواده ی ابوا نیست؟
ابوا دآمور
هکل فون
کرآنگله
فوگل هورن


10 - صدا دهندگی هورن (ر) نسبت به نت نوشته شده چگونه است؟
ششم کوچک بالاتر صدا می دهد.
سوم بزرگ بالاتر صدا می دهد.
دوم بزرگ بالاتر صدا می دهد.
هفتم کوچک پایین تر صدا می دهد.


11 - فاصله ی مجنب .... است؟
پرده
سه ربع پرده
یک ربع پرده
نیم پرده


12 - دستگاه ماهور ترکیب کدام دو دانگ است؟
دشتی و ماهور
ماهور و ماهور
ماهور و دشتی
چهارگاه و ماهور


13 - شور (ر) دارای کدام سر کلید است؟
سی بمل - می کرن
فا دیز - دو سری
سی کرن
فا دیز- دو دیز - سل سری


14 - شاهد آواز اصفهان کدام درجه ی همایون است؟
چهارم
سوم
دوم
پنجم


15 - موسیقی دوازده نغمه ای Dodecaphonic ابداع کدام آهنگساز است؟
ایگور استراوینسکی
کلود دبوسی
ریچارد واگنر
آرنولد شوئنبرگ


16 - واژه ی اتنوموزیکولوژی سر فصل کدام شاخه در موسیقی است؟
بررسی تحولات و سیر حرکت تاریخی دوره های مختلف هنر موسیقی
بررسی علمی مباحث تئوری و مبانی موسیقی
بررسی علمی موسیقی اقوام و ملل
بررسی انواع دیدگا ه ها در هنر اجرا و مطالعه ی نظریات هر کدام


17 - در نمونه ی رو به رو کدام خطا در چهار بخش نویسی اتفاق افتاده است ؟

سوم های موازی
تداخل صداها
پنجم مستقیم
چهارم های موازی


18 - معکوس اول آکورد هفت را با کدام عدد نشان می دهند؟
6/4
4/3
2
6/5


19 - کادانس روبه رو کدام است؟

اوتنتیک ناقص
اوتنتیک کامل
پلاگال کامل
پلاگال ناقص


20 - لابوهم اثر کدام آهنگساز دوره ی رمانتیک است؟
آنتونین دورژاک
جوزپه وردی
جاکومو پوچینی
ریچارد واگنر


ثبت نام از طریق اینترنت

اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

کارگاه تجزیه و تحلیل کاربردی موسیقی ایرانی
کارگاه تجزیه و تحلیل کاربردی موسیقی ایرانی زیر نظر آقای هوتن شرف بیانی برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کارگاه 4 جلسه ای ارف
کارگاه چهار جلسه ای ارف برای آشنایی موسیقی به کودکان 4 تا 6 ساله از خرداد 1401 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کتاب سازشناسی کاربردی - برنده جایزه کتاب سال 1400
تبریک به استاد گرامی آقای مجید کولیوند برای دریافت جایزه کتاب سال
ادامه خبر ...

کنسرت های کلاس های ساز بصورت لایو از اینستاگرام
جدول کنسرت های هنرجویی آموزشگاه موسیقی پارت که بصورت لایو از طریق اینستاگرام برگزار می شود.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه موسیقی پارت