موسیقیدانان تاثیرگذار ۲۵ سال اخیر

خواننده ی مشهورِ متزو-سوپرانو کلوراتورا و برنده ی دو جایزه ی گرمی بهترین سولیست کلاسیک، جویس دیدوناتو به عنوان یکی از بخشنده ترین هنرمندانِ جهان شهرت دارد، او دانش و توانایی خود را به صورت رایگان در بسیاری از مستر کلاس ها، وبسایت شخصی خود و یا از طریق اسکایپ در اختیارِ دانشجویان می گذارد.
او همچنین خارج از سالن های کنسرت به اجرای موسیقی کلاسیک برای مردم و بویژه کودکان، برای معرفی اپرا به آنها می پردازد، برای مثال می توان از اجرای او با کودکان پناهنده در یونان، و یا در زندان سینگ سینگ نام برد

Source: classicfm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *