تاریخ پیدایش موسیقی آکادمیک ایران

 

آلفرد ژان باتیست لومر

تاریخِ پیدایشِ موسیقی آکادمیک ایران

قسمت اول:

“در سال ۱۲۳۵ شمسی به درخواست ناصرالدین شاه، دو کارشناس ِموسیقی نظام به نام ِ “بوسکه” و “رویون” از طرف دولت فرانسه به ایران فرستاده شدند و یک دسته موسیقی نظامی با روش موسیقی نظام فرانسه در ایران بنیاد نهادند. این دسته “موزیک سلطنتی” نامیده شد و بوسکه رییسِ آن بود.

در سفرِ اولِ ناصرالدین شاه به فرنگ و در فرانسه شاه مجذوب دسته موزیک تشریفات می‌شود و جهت آموزشِ موسیقی نظام از مقاماتِ فرانسوی درخواست فردی صلاحیت‌دار را می‌کند. بنابراین «آلفرد ژان باتیست لومر» معاون هنگ اول گارد پیاده نظام فرانسه به عنوان رئیس موزیک نظام در سال ۱۲۴۷ به استخدام دولت ایران درآمد.

فکرِ تأسیسِ مدرسه ی موسیقی در ایران به موسیو لومر بازمی‌گردد. نخستین نهاد رسمی آموزش موسیقی به شیوه جدید، که در واقع شیوه غربی بود، با نامِ “شعبه موسیقی نظام” در مدرسه دارالفنون تشکیل شد و بسیاری از معلمان آن اروپایی بودند. در این دوره شش ساله در کنار دروس عمومی، تئوری موسیقی، آموزش یک ساز بادی، آشنایی با آهنگسازی نظامی، سازشناسی، هارمونی، پیانو، ارکستراسیون و کمپوزیسیون تدریس می‌شد…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *