موسیقیدانان تاثیرگذار ۲۵ سال اخیر

 

“مارین آلسپ”

سمفونیِ شماره یک گوستاو مالر، به سمفونیِ تایتان مشهور است،زیرا به ارکستری با بیشتر از ۱۰۰ نوازنده نیاز دارد! و یک ارکستر بسیار بزرگ نیز به رهبری توانا نیازمند است تا نه تنها نوازندگان را هدایت کند، بلکه شنوندگان را نیز ترغیب به شنیدن موسیقی کند.
مارین آلسُپ به عنوان یک رهبرِ ارکسترِ زن شهرتِ جهانی دارد و مشوق بسیاری از زنان در رهبری ارکستر بوده و به آموزش آنها می پردازد.
او در مصاحبه ‌اش با روزنامه‌ تاتس، خاطره‌ای از دورانی که دانشجوی “لئونارد برنستاین” بود، نقل می‌کند که یک بار زمان رهبری، برنستاین به او گفته بود که اگر چشمانم را ببندم، نمی‌توانم حدس بزنم یک زن یا یک مرد است که ارکستر را رهبری می‌کند!
با این حال میگوید که در اولین جلسه ی تمرین با ارکستر، بسیاری از نوازندگان مرد، او را برای زن بودن و رهبریِ مالر مورد تمسخر قرار دادند ولی در پایان همان جلسه همگی به توانایی او غبطه خوردند!
“سمفونی شماره یک گوستاو مالر به رهبری مارین آلسپ”


Source: classicfm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *