موسیقیدانان تاثیرگذار ۲۵ سال اخیر

از دیگر شخصیت های تاثیرگذار در موسیقی کلاسیک، #لانگ_لانگ، پیانیست مشهور چینی می باشد،لنگ لنگ هدف خود را اشاعه‌ی موسیقی کلاسیک در جهان، با تاکید بر آموزش کودکان و جوانان بیان کرده است و به همین منظور، در سال 2008 و با همکاری جایزه‌ی گرمی و یونیسف، بنیاد موسیقی بین‌المللی را تاسیس نمود.
او تا کنون الهام بخشِ 40 میلیون کودکِ چینی در یادگیریِ پیانو بوده است!!
این جنبش را “تاثیرِ لنگ لنگ” نام گذاری کرده اند و مجله ی تایمز نیز او را در لیست صد شخصیت تاثیر گذار خود قرار داده است!
لنگ لنگ از سال ۲۰۱۳ به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در موضوع “آموزش جهانی” انتخاب شده است.

Source: Classicfm.com

اجرای قطعه

 اثر فرانتس شوبرت، توسط لانگ لانگ و ریکی کَم military march

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *